Webfinancialtools - bezpłatne kalkulatory odsetek online

Kalkulatory odsetek online są przydatne zarówno dla doradców podatkowych, doradców gospodarczych, doradców inwestycyjnych, inwestorów, ubezpieczycieli, bankierów, przedsiębiorstw budowlanych, firm zajmujących się ochroną praw konsumenckich, jak i do użytku prywatnego, czy to przy kupnie samochodu, zaciąganiu kredytu mieszkaniowego, zawieraniu ubezpieczenia emerytalnego, tworzeniu planu finansowego czy przy innych sprawach związanych z finansami.Za pomocą kalkulatora online mogą Państwo obliczyć wysokość raty, okres kredytowania lub rzeczywiste odsetki pożyczki, kredytu. Obliczyć mogą Państwo także oprocentowanie konta żyrowego, konta na pensję, konta jednodniowego, kredytu dyspozycyjnego itd, zysk z inwestycji i finansowania, przeciętne oprocentowanie portfela akcji, papierów wartościowych i innych lokat kapitału.

Wskazówka: Korzystanie z kalkulatora odsetek jest zasadniczo bezpłatne. Niektóre funkcje i opcje są zastrzeżone dla tych użytkowników, którzy za niewielką opłatą przyczyniają się do pielęgnowania i rozbudowy strony. Bliższe informacje otrzymają Państwo tutaj...Obecnie dostępne są następujące kalkulatory odsetek online:
  • Pożyczka kredyt: W zależności od podanych danych można obliczyć wysokość raty, wartość obecną, okres kredytowania lub stopę procentową pożyczki lub kredytu.
  • Progi oprocentowania: Obliczyć można oprocentowanie konta żyrowego, konta dziennego, kredytu dyspozycyjnego, bieżącego rachunku, konta pensji i innych kont z bieżącymi wpłatami i wypłatami oraz zmiennymi stopami procentowymi.
  • Renta dożywotnia: Mogą Państwo obliczyć rentę dożywotnią według tablic długości życia urzędu statystycznego .
  • Dożywotnia renta dla kilku osób: Oblicza wysokość renty dożywotniej dla kilku osób, np. dla małżeństwa.
  • Obligacje, dyskonto: Oblicza dywidendę z obligacji, obligacji skarbu państwa i innych papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu.
  • Kalkulator emerytury: Ile należy zaoszczędzić, aby otrzymać określoną rentę? ...
  • Portfel lokat kapitału: Oblicza przeciętne oprocentowanie portfela lokat kapitału.
  • Przepływ gotówki netto(NPV, IRR): Obliczane jest oprocentowanie(IRR) oraz Net cash flow (NPV) inwestycji i wydatków finansowych.
  • Obliczanie dni: Oblicza okres czasu między dwoma terminami w dniach.

Proszę napisać do nas i wyrazić swoją opinię, uwagi i sugestie na temat kalkulatorów odsetek online. Jeśli podoba się Państwu ta strona, proszę polecić nas znajomym i zamieścić nasz link na swojej stronie.

WebFinancialTools - Team
Dr. Enz Alois
Unterschrift - Online Zinsrechner


- Pożyczka i kredyt ratalny: Oblicz online, w zależności od wpisanych danych, wysokość raty rocznej, wysokość pożyczki, stopę procentową, rzeczywiste oprocentowanie itd. Wynikiem jest plan spłaty wraz z ratami, udziałem odsetek i udziałem spłaty.Dalej...

- Progi oprocentowania: Za pomocą kalkulatora progów oprocentowania mogą Państwo dokonać kalkulacji na koncie żyrowym przy uwzględnieniu zmiennych stóp procentowych oraz wpłat i wypłat. Dalej...

- Portfel: Portfel lokat przynosi różne zyski przy różnych terminach wymagalności. Ale jak wysokie jest oprocentowanie portfela? Dzięki kalkulatorowi portfela mogą Państwo obliczyć średni zysk portfela lokat, bezpłatnie online. Dalej...

- Przepływ gotówki netto: Za pomocą kalkulatora przepływu gotówki netto obliczą Państwo wewnętrzne oprocentowanie inwestycji. Początek inwestycji wiąże się najczęściej z dużym wydatkiem (sumą inwestycyjną), okresowymi kosztami i zyskami. Po określonym okresie inwestycja powinna być spłacona (zamortyzowana). Dalej...


Studio 3b - Wiese 79 - 39030 Prettau - info@webfinancialtools.de